Večeře v krápníkové jeskyni
Večeře v krápníkové jeskyni

Povečeřte originálním způsobem - večeře v krápníkové jeskyni

Jeskyně vznikají v krasových oblastech. Jednoduše řečeno, dochází zde k chemické reakci vody s horninou. Vody rozpouští okolní horninu a tak dochází ke zvětšování prasklinek na pukliny. Díky tomuto za určitý čas vzniknou mohutné podzemní prostory, tedy jeskyně. V jeskyních můžeme nalézt krápníky, což je podlouhlý výrůstek buďto ze země nebo stropu. Roste velmi pomalu. Krápníky se nejčastěji vyskytují v krasových jeskyních. Nejčastěji jsou známy jako stalaktit, stalagmit a stalagnát.

Mnoho lidí navštěvuje jeskyni společně s průvodcem, který mu k návštěvě řekne mnoho zajímavých věcí. Ovšem v České republice se také najdou jeskyně, ve kterých si můžete dát večeři společně se svými přáteli. Jeskyně je pro tyto účely naprosto bezpečná. Na návštěvníky čeká výborná večeře, která je doplněna příjemným a neobyčejným místem.

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
nespoutanost
72%
radost
75%
relaxace
76%
časově náročné
38%
rozhled
60%
pro seniory
98%
pro páry
100%
pro dospělé
100%
nadšení
73%
náročné psychicky
36%
zábavnost
78%
štěstí
81%
náročné fyzicky
15%
pro děti
72%

Rostislav "Rosta" Petříková
radost 75%
relaxace 72%
časově náročné 38%
rozhled 60%
pro seniory 100%
pro páry 100%
pro dospělé 100%
nespoutanost 72%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.