Středověká žranice
Středověká žranice

Štředověká žranice Vás dostane do historické doby

Středověká žranice Vás přenese zpátky do 15. století. Do století, kde mnoho bylo dovoleno a zvyky ohledně stolování se nijak neřešily. Století, kde si každý jedl, tak jak chtěl on sám a mravy při jídle nebyly ještě moc známy. Doba, kde se jedlo, pilo a především hodovalo. Restaurace, kde probíhá středověká žranice je přizpůsobená do 15. století, a tak Vás tato atmosféra plně strhne do této doby.

Dřevěné stoly a židle jsou nezbytnou součástí vybavení restaurace. Nezapomíná se ani na různé profese z této doby. Jako jsou například různé kartářky, které Vám mohou vyložit osud, nebo tanečnice, které Vám konzumaci jídla jenom zpříjemní. Je také možné, že se stanete svědky typické hospodské rvačky, jen pro dokonalejší zážitek.

Odhazování kostí na zem, mlácení korbelu o stůl či olizování prstů, nic zde není zakázané. 

bezmocnost
pocit moci
mrazení
štěstí
zábavnost
nadšení
strach
vzrušení
nespoutanost
radost
časově náročné
náročné psychicky
adrenalin
relaxace
náročné fyzicky
sebepoznání
vědomosti
dovednosti
zručnost
rozhled
zkušenosti
pro páry
pro dospělé
pro děti
pro muže
pro ženy
pro seniory
zábavnost
81%
mrazení
79%
časově náročné
48%
náročné fyzicky
52%
relaxace
75%
pro dospělé
96%
pro děti
43%
zkušenosti
92%
strach
23%
vzrušení
24%
adrenalin
32%
náročné psychicky
17%

Zdislava "Joker" Polanská
mrazení 73%
časově náročné 74%
náročné fyzicky 63%
relaxace 71%
pro dospělé 100%
zábavnost 82%

V každé kultuře existuje určitá forma terapeutické masáže; popisy mnoha metod, které jsou používány dodnes, známe z nejstarších zapsaných lékařských textů. Čínský rukopis z roku 2700 před naším letopočtem doporučuje každé ráno provádět automasáž „proti nachlazení.